Cập Nhật Mới - Cửu Vũ Thần Tôn

Từ 19-07-16

[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3. Để giúp quý Hiệp Sĩ có thể trải nghiệm thêm nhiều tính năng mới. Bá Tước Roulin xin thông báo: ngày 21/07/2016 sẽ tiến hành Cập Nhật Mới - Cửu Vũ Thần Tôn.

-= TĂNG PHẨM CHẤT THÚ CƯỠI - ẢO THÚ =-

Giới thiệu và cách tham gia

  • Đạt cấp 65 sẽ mở tăng phẩm chất Thú Cưỡi và cấp 70 sẽ mở tăng phẩm chất Ảo Thú.
  • Các Đại Hiệp có thể mua Thú Cưỡi Đơn hoặc Ảo Thú Đơn tại giao diện Cửa Hàng bằng Củ hoặc Danh Vong để tiến cấp.
  • Tiến cấp sẽ tăng nhiều phẩm chất và lực chiến cho nhân vật.

BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

 

Webgame Võ Hiệp Fantasy BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Hiệp Sĩ có thời gian vui vẻ trải nghiệm Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Top