Cập Nhật Mới Tháng 12

Từ 07-12-16

[BC3.360game.vn]

Hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Bá Tước Roulin xin thông báo: từ 07:00 đến 09:00 thứ năm, ngày 08/12/2016 sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Bách Chiến Vô Song 3 để Cập Nhật Mới

Webgame Võ Hiệp Fantasy Bách Chiến Vô Song 3

Thời gian cập nhật:

  • Bắt đầu: 07:00 thứ năm, ngày 08/12/2016.
  • Kết thúc: 09:00 thứ năm, ngày 08/12/2016.
  • Trong thời gian bảo trì các Hiệp Sĩ sẽ không đăng nhập được vào game Bách Chiến Vô Song 3.
  • Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm sẽ có thông báo tại trang chủ Bách Chiến Vô Song 3.

Webgame Võ Hiệp Fantasy Bách Chiến Vô Song 3

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Hiệp Sĩ có thời gian vui vẻ trải nghiệm Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Top