Chơi Bách Chiến 3 Nhận Ngay Quà HOT

Từ 05-04-16

[BC3.360game.vn]

Tên Hộp QuàPhần thưởng trong hộpSố LượngTính Chất
Quà Bách Chiến 1 *1 Đá Cường Hóa 10 Khóa
Thẻ Vàng Khóa-Cao 10
Tinh Thạch Lv1 5
Quả Rèn Luyện-Trung 10
Quà Bách Chiến 2 *1 Đá Cường Hóa 10 Khóa
Thẻ Vàng Khóa-Cao 10
Tinh Thạch Lv1 10
Quả Rèn Luyện-Trung 10
Quà Bách Chiến 3 *1 Đá Cường Hóa 15 Khóa
Thẻ Vàng Khóa-Cao 15
Tinh Thạch Lv1 10
Quả Rèn Luyện-Trung 15
Thuốc exp *2 3
Quà Bách Chiến 4 *1 Đá Cường Hóa 20 Khóa
Thẻ Vàng Khóa-Cao 20
Tinh Thạch Lv1 15
Quả Rèn Luyện-Trung 20
Thuốc exp *2 5

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QTên hộp quà
1 – 8 Quà Bách Chiến 1
9 – 16 Quà Bách Chiến 2
17 – 23 Quà Bách Chiến 3
Từ level 23 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ GUNNY

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
21 – 40 Quà Bách Chiến 2
41– 50 Quà Bách Chiến 3
Từ level 51 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2STên hộp quà
1 – 50 Quà Bách Chiến 1
51 – 100 Quà Bách Chiến 2
101– 150 Quà Bách Chiến 3
Từ level 151 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ THẦN KHÚC

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcTên hộp quà
1 – 59 Quà Bách Chiến 1
60 – 69 Quà Bách Chiến 2
70 - 80 Quà Bách Chiến 3
Từ level 80 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ 9K TRUYỀN KỲ

Đẳng cấp nhân vật tại 9KTên hộp quà
1 – 53 Quà Bách Chiến 1
54 - 65 Quà Bách Chiến 2
66 - 80 Quà Bách Chiến 3
Từ level 81 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ BOOM

Đẳng cấp nhân vật tại BoomTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
21 - 400 Quà Bách Chiến 2
401 - 500 Quà Bách Chiến 3
Từ level 501 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ BÁCH CHIẾN VÔ SONG

Đẳng cấp nhân vật tại BC1Tên hộp quà
1 – 53 Quà Bách Chiến 1
54 - 65 Quà Bách Chiến 2
66 - 80 Quà Bách Chiến 3
Từ level 81 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ CỬU TINH VÔ SONG

Đẳng cấp nhân vật tại Cửu TinhTên hộp quà
1 – 65 Quà Bách Chiến 1
66 - 80 Quà Bách Chiến 2
81 - 99 Quà Bách Chiến 3
Từ level 100 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ MU HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI

Đẳng cấp nhân vật tại MUTên hộp quà
1 – 70 Quà Bách Chiến 1
71 - 99 Quà Bách Chiến 2
100 - 130 Quà Bách Chiến 3
Từ level 131 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ BÁCH CHIẾN VÔ SONG 2

Đẳng cấp nhân vật tại BC2Tên hộp quà
1 – 200 Quà Bách Chiến 1
201 - 250 Quà Bách Chiến 2
251 - 300 Quà Bách Chiến 3
Từ level 301 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ LINH VỰC

Đẳng cấp nhân vật tại LVTên hộp quà
1 – 50 Quà Bách Chiến 1
51 - 70 Quà Bách Chiến 2
71 - 90 Quà Bách Chiến 3
Từ level 91 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ BF

Đẳng cấp nhân vật tại BFTên hộp quà
1 – 20 Quà Bách Chiến 1
21 - 50 Quà Bách Chiến 2
51 - 100 Quà Bách Chiến 3
Từ level 101 trở lên Quà Bách Chiến 4

Phần Thưởng cho các bạn hữu đến từ Tây Du Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại TDTKTên hộp quà
1 – 50 Quà Bách Chiến 1
51 - 70 Quà Bách Chiến 2
71 - 80 Quà Bách Chiến 3
Từ level 81 trở lên Quà Bách Chiến 4

Top