Nạp Củ Liền Tay - Nhận Ngay Hoàn Trả

Từ 29-03-16


[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Để các Hiệp Sĩ có thể trải nghiệm trọn vẹn hết những tính năng hấp dẫn trong game, Bá Tước Roulin xin giới thiệu chương trình Nạp Củ liền tay - Nhận ngay hoàn trả 120%.

Thời gian:

 • Bắt đầu: 09:00 Thứ Năm, ngày 07/04/2016.
 • Kết thúc: 14:59' Thứ Bảy, ngày 09/04/2016.
 • Thời gian nhận 120% hoàn trả: 09:00 Thứ Hai, ngày 11/04/2016.

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Sĩ nạp Củ vào Bách Chiến Vô Song 3 sẽ được hoàn trả 120% giá trị đã nạp khi Bách Chiến Vô Song 3 ra mắt Closed Beta (không xóa nhân vật) vào 09:00 ngày 11/04/2016.
 • Lưu ý:
  • Khi thực hiện hoàn trả 120% vào ngày 11/04/2016. Việc hoàn trả sẽ được tính vào các hoạt động như:
   • Cấp độ VIP bạn đã đạt trong giai đoạn thử nghiệm.
   • Mốc nạp lần đầu.
   • Mốc tích lũy ngày - tích lũy tuần.
 • Nạp Củ nhanh tại đây.

Điều kiện:

 • Zing ID trùng với Zing ID đã tham gia Ra Mắt Thử Nghiệm Bách Chiến Vô Song 3.
 • Sever trùng với server đã tham gia Ra Mắt Thử Nghiệm Bách Chiến Vô Song 3.
 • Ví dụ:

Giai đoạn Ra Mắt Thử Nghiệm - có xóa nhân vật (09:00 thứ năm, ngày 07/04 đến 14:59' thứ bảy, ngày 09/04/2016)

Zing IDServerCủ nạp
bachchienvosong Bách Chiến 01 3.000 Củ

Giai đoạn Closed Beta - không reset nhân vật (09:00 thứ hai, ngày 11/04/2016)

Zing IDServerCủ hoàn trả
bachchienvosong Bách Chiến 01 3.600 Củ
bachchienvosong Bách Chiến 02 0 Củ

Top