Tổng Hợp Các Loại CODE tại Bách Chiến Vô Song 3

Từ 03-04-16

[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Thánh Chiến Bách Chiến Vô Song 3. Xin gửi đến quý Hiệp Sĩ Code Mừng Phiên Bản Mới sẽ nhận được vào lúc 10:00 ngày 03/08/2016.

-= CODE MỪNG PHIÊN BẢN MỚI =-

Cách Nhận CODE

  • Các Hiệp Sĩ muốn nhận và nhập code thì làm theo các bước sau:

Nội Dung

Tên Túi QuàKênh PhátNgày phátThời Gian Phát
Code Mừng Phiên Bản Mới 1

Fanpage

03/08/2016 10:00 - 23:59
Code Mừng Phiên Bản Mới 2 04/082016 10:00 - 23:59
Code Mừng Phiên Bản Mới 3 05/08/2016 10:00 - 23:59
 • Kết thúc: 23:59' ngày 05/08/2016 hoặc đến khi nào hết Code thì sẽ kết thúc.
 • Hạn sử dụng: đến 23:59 cùng ngày.
 • Đối tượng: tất cả các Hiệp Sĩ có nhân vật tại game Bách Chiến Vô Song 3.

Phần Thưởng

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 1
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *30

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *2

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 2
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *30

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *2

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 3
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *30

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *2

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

Top