Tổng Hợp Các Loại CODE tại Bách Chiến Vô Song 3

Từ 03-04-16

[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Thánh Chiến Bách Chiến Vô Song 3. Xin gửi đến quý Hiệp Sĩ Code Mừng Phiên Bản Mới sẽ nhận được vào lúc 09:00 ngày 25/05/2016.

-= CODE MỪNG PHIÊN BẢN MỚI =-

Cách Nhận CODE

  • Các Hiệp Sĩ muốn nhận và nhập code thì làm theo các bước sau:

Nội Dung

Tên Túi QuàKênh PhátNgày phátThời Gian PhátSố Lượng
Code Mừng Phiên Bản Mới 1

360Play

25/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Mừng Phiên Bản Mới 2 26/05/2016 10:00 - 23:59 5000 Code
Code Mừng Phiên Bản Mới 3 27/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Lễ 01/06 - 1 28/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Lễ 01/06 - 2 29/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code.
Code Lễ 01/06 - 3 30/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Lễ 01/06 - 4 31/05/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Lễ 01/06 - 5 01/06/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
Code Lễ 01/06 - 6 02/06/2016 09:00 - 23:59 5000 Code
 • Kết thúc: 23:59' ngày 02/06/2016 hoặc đến khi nào hết Code thì sẽ kết thúc.
 • Hạn sử dụng: đến 23:59 cùng ngày.
 • Đối tượng: tất cả các Hiệp Sĩ có nhân vật tại game Bách Chiến Vô Song 3.

Phần Thưởng

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 1
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 2
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

  • Code Mừng Phiên Bản Mới 3
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Thẻ Vàng Khóa-Cao *20

  • Code Lễ 01/06 - 1
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

  • Code Lễ 01/06 - 2
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

  • Code Lễ 01/06 - 3
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

  • Code Lễ 01/06 - 4
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

  • Code Lễ 01/06 - 5
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

  • Code Lễ 01/06 - 6
Phần thưởngHình ảnh
Quả Rèn Luyện-Trung *20

Đá Cường Hóa *10

Thuốc EXP x2 *3

50 Củ Khóa *1

Chứng Nhân Vinh Dự*2

Top