VIP 360 Nhận Quà Bách Chiến Vô Song 3

Từ 29-03-16

[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Xin được giới thiệu đến cho các Hiệp Sĩ sự kiện VIP VNG Nhận Quà Bách Chiến Vô Song 3. Cách tham gia rất đơn giản, chỉ cần dùng tài khoản đang là VIP 1 đến VIP 8 của VNG tham gia sẽ được nhận quà ngay!

Thời gian & điều kiện tham gia:

 • Bắt đầu:
  • Từ ngày 27/04/2016.
 • Kết thúc: không có thời gian kết thúc.
 • Điều kiện:
  • Đối tượng tham gia là các tài khoản VIP của VNG.
  • Có nhân vật tại game Bách Chiến Vô Song 3.

Phần thưởng

Quà VIP VNGDanh hiệu VIP VNG
 • Chỉ tài khoản VIP 1 đến VIP 8 của VNG mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần gói phần thưởng tương ứng mốc VIP mà tài khoản đã đạt.
 • Một tài khoản có thể nhận thưởng ở nhiều máy chủ.
 • Cho phép nhận các phần thưởng của cấp VIP thấp hơn cấp VIP của tài khoản.

Vd: Người chơi A đạt mức VIP 7 của VNG vào Game BCVS 3 sẽ nhận gói quà VIP 7 tương ứng và còn có thể nhận được gói quà các cấp VIP thấp hơn (lưu ý :Mỗi gói quà chỉ nhận được 1 lần)

 • Chỉ tài khoản VIP 5 đến VIP 8 của cổng VNG mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi nhân vật có thể nhận các danh hiệu mà nhân vật đạt được, tuy nhiên chỉ sử dụng được 1 danh hiệu khi được kích hoạt/lần.
 • Cho phép tài khoản có thể nhận thưởng ở nhiều máy chủ.
Top