Tin tức

[01:30 - 02:00] - Bảo Trì Đột Xuất Máy Chủ

[BC3.360game.vn]

Bá Tước Roulin hoan nghênh các Hiệp Sĩ đã đến với Webgame Thần Thoại Fantasy Bách Chiến Vô Song 3.

Bá Tước Roulin xin thông báo đến quý Hiệp Sĩ sẽ tiến hành bảo trì đột xuất một số Máy Chủ:

  • Thời gian bảo trì: từ 01:30 - 02:00 ngày 27/04/2016.
  • Máy Chủ bảo trì: Bách Chiến 42, Bách Chiến 43, Bách Chiến 44, Bách Chiến 45, Bách Chiến 46, Bách Chiến 47, Bách Chiến 48, Bách Chiến 49, Bách Chiến 50, Bách Chiến 52, Bách Chiến 53.
  • Trong thời gian bảo trì các Hiệp Sĩ sẽ không đăng nhập được vào các Máy Chủ bảo trì..
  • Những Máy Chủ khác vẫn có thể đăng nhập bình thường.

Mong các Hiệp Sĩ thông cảm vì sự bất tiện này! Xin chân thành cáo lỗi!

Top